Menu
A+ A A-
Loading
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/2gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/4gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a2gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a1gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/5gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/7gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/a3gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/8gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-94.jpglink
http://ssio.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/10gk-is-94.jpglink

. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęła uchwałę ws. przygotowania i wdrożenia w Mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego. Wkrótce mieszkańcy Skarżyska będą mogli zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realizacji w ich najbliższej okolicy z puli środków przeznaczonych na BO. O ostatecznym wyborze projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO zdecydują również sami mieszkańcy.

Budżet obywatelski  – inaczej nazywany budżetem partycypacyjnym - to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych. Obywatele - mieszkańcy, w ramach procedury BO, mają możliwość zgłaszania propozycji co - ich zdaniem - powinno zostać zrealizowane w danym roku budżetowym, a później - podczas głosowania - mają możliwość wyboru najważniejszych dla nich / najlepszych ich zdaniem, spośród wszystkich zgłoszonych propozycji. Uczestniczenie w procesie tworzenia budżetu daje mieszkańcom możliwość informowania władz o niezaspokojonych potrzebach oraz podejmowania decyzji, które z potrzeb zbiorowych będą zaspokajane w pierwszej kolejności.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego przynosi korzyści zarówno mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, lokalnemu władzom samorządowym, jak i sektorowi prywatnemu:

- Wdrożenie procedury BO sprzyja legitymizacji władzy. Rozwój dialogu i poprawa komunikacji z mieszkańcami znacznie podnosi poziom zaufania mieszkańców do władz samorządowych. Mechanizm budżetu partycypacyjnego promuje dzięki temu ideę dobrego rządzenia.

- Badania budżetów obywatelskich wskazują, że ich wdrożenie w JST sprzyja zmianie alokacji środków budżetowych w kierunku inwestycji przyczyniających się do poprawy warunków życia w najbiedniejszych częściach miasta oraz biedniejszych grup społecznych.

- Dzięki uczestnictwu w tym procesie budżetu obywatelskiego mieszkańcy zmieniają postrzeganie swojej roli w procesie decyzyjnym oraz zaczynają dostrzegać swoje własne interesy. Również dzięki temu chętniej włączają się w działania organizacji społecznych. Przedstawiciele władz miasta, osiedli oraz mieszkańcy muszą porozumieć się w kwestii priorytetów budżetowych, co w konsekwencji sprzyja budowie społecznej zgody. Podkreśla się również, że upublicznienie procesu tworzenia budżetu przyczynia się do większego zrozumienia dla pracy urzędników i samorządowców. Mieszkańcy mają szansę poznać trudności i przeszkody, jakie napotykają w swojej pracy przedstawiciele władz. Równocześnie wprowadzenie elementów konsultacyjnych do procesu tworzenia budżetu przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności urzędników. Budżet partycypacyjny daje możliwość przedyskutowania swoich potrzeb osobom z różnych środowisk, co bardzo podnosi spójność społeczną. Instytucja budżetu obywatelskiego sprzyja promocji przejrzystości działania władz. Dzięki temu ma ona potencjał instytucjonalnego ograniczania korupcji oraz przeciwdziałania niskiej efektywności działania władz. Kolejnym ważnym czynnikiem, na który zwraca się uwagę omawiając tę instytucję jest włączenie w proces decyzyjny obywateli z grup tradycyjnie wykluczonych z procesu podejmowania decyzji (biedni, kobiety, dzieci itp).

- Mieszkańcy w trakcie procesu pozyskują przystępną wiedzę na temat budżetu, samego mechanizmu partycypacyjnego, funkcjonowania władzy lokalnej oraz struktury alokacji pieniędzy pochodzących z ich podatków.Gdy w 2011 roku w Sopocie doprowadzono do realizacji pierwszego w Polsce budżetu partycypacyjnego, mało kto się spodziewał, że ten odosobniony "eksperyment" wkrótce zyska status jednej z najpopularniejszych w naszym kraju inicjatyw, mających na celu włączanie mieszkańców w proces zarządzania miastami - na koniec 2013 roku BO wprowadzono już w ponad siedemdziesięciu gminach w Polsce. W wojewódzwie świętokrzyskim BO realizowany jest już w Kielcach i w Starachowicach.

W Skarżysku-Kamiennej pytania o możliwość wprowadzenia BO od kilkunastu miesięcy padały m.in. z mównicy podczas sesji Rady Miasta. Temat ten musiał być jednak odłożony w czasie w związku z trudną sytuacją finansową gminy.

W lipcu ubiegłego roku w związku z realizacją projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II – zdobywam wiedzę, działam, decyduję współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (którego jednym z głównych celów jest wprowadzenie BO w Skarżysku-Kamiennej i promocja idei BO, a także wsparcie organizacyjne pierwszego naboru wniosków) z Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej spotkali się przedstawiciele Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Tematem spotkania było omówienie głównych celów projektu, zaproszenie gminy Skarżysko-Kamienna do udziału w projekcie w charakterze partnera i zachęcenie władz miasta do przystąpienia do przygotowania i wdrożenia procedury BO w Skarżysku-Kamiennej. Spotkanie przyniosło konkretne efekty - p
odczas LV sesji Rady Miasta (poprzedniej kadencji) pod obrady trafił projekt uchwały ws. Budżetu Obywatelskiego miasta Skarżyska-Kamiennej. W uchwale mogliśmy przeczytać m.in. 
Dążąc do wspierania i upowszechniania idei samorządowej, a także mając na celu budowanie warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pobudzania aktywności obywatelskiej, przyjmuje się za zasadne podjęcie działań zmierzających do przygotowania i wdrożenia w mieście Skarżysko-Kamienna tzw. budżetu obywatelskiego. 
Wspomnianą uchwałę radni Rady Miasta przyjęli jednogłośnie.

W międzyczasie zmieniła się władza w mieście (zarówno u obecnego Prezydenta Miasta Konrada Kröniga i jego ugrupowania, jak i jego koalicjanta - Platformy Obywatelskiej, jednym z głównych punktów programów wyborczych było wdrożenie procedury BO w Skarżysku). - Zachęcenie mieszkańców miasta do większego zaangażowania we współdecydowanie o przyszłości miasta to jeden z moich priorytetów. Budżet Obywatelski dla Skarżyska-Kamiennej to doskonała szansa na włączenie mieszkańców Skarżyska w procesy decyzyjne, których efekty będą widoczne na ich osiedlach, ich ulicach... - mówił podczas ostatniej kampanii wyborczej obecny prezydent miasta, Konrad Krönig. 

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej przyjęli uchwałę ws. wdrożenia w Mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego - zawierającą m.in.: tryb i zasady zbierania propozycji przedsięwzięć zgłaszanych przez mieszkańców do realizacji w ramach BO, formuły ich merytorycznej weryfikacji, a także zasad powszechnego głosowania nad propozycjami przedsięwzięć zgłoszonymi przez mieszkańców i wyboru projektów przeznaczonych do realizacji w ramach "Budżetu Obywatelskiego".

Główne założenia BO 2016 (BO w skrócie):

- Łączna kwota przeznaczona na BO2016:300 000 PLN* (ostateczną decyzję o puli środków na edycję 2016 prezydent poda do 30 czerwca br.).

- Ilość okręgów: 4.

- Kwota przeznaczona na realizację projektów w danym okręgu: 75 000 PLN*.

- Wartość zgłaszanego projektu (nie może być mniejsza niż 10% i większa niż 50% środków przeznaczonych na real. BO w danym okręgu): od 7 500 do 37 500 PLN*.

- Kiedy będzie można zgłosić swój projekt?: Szczegółowy harmonogram BO2016 określony zostanie w osobnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

- Czego może dotyczyć projekt?: projekt musi przyczyniać się do pozytywnego rozwoju miasta i powinien dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej (np. plac zabaw, siłownia plenerowa, miejsce odpoczynku itp, itd. - ważne, by projekt można było zrealizować w ciagu jednego roku budżetowego i by projekt dotyczył zadania planowanego do realizacji na terenie będącym własnością lub będącym we władaniu miasta - z wyłączeniem terenów zarządzanych przez jednostki organizacyjne, np. tereny szkół, przedszkoli itp).

- Kto może zgłaszać projekt?: mieszkańcy danego okręgu pow. 16 roku życia (do formularza zgłoszenia projektu dołącza się listę poparcia z podpisami 20 mieszkańców danego okręgu).

- Jak zostaną wybrane projekty, które zostaną przekazane do realizacji?: w głosowaniu powszechnym w danym okręgu.

- Kto może głosować na projekty?: mieszkańcy danego okręgu pow. 16 roku życia.

- Gdzie będzie można oddać głos na projekty?: w wyznaczonych do tego miejscach (określone zostaną w osobnym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej).

- Jak będzie wyglądało głosowanie?: podobnie jak w wyborach - na karcie do głosowania znajdzie się lista projektów z danego okręgu poprawnie zweryfikowanych pod kątem formalnym, przy wybranym przez nas projekcie postawimy znak "X".

- Co zdecyduje o przeznaczeniu projektu do realizacji?: wyłącznie ilość oddanych głosów na dany projekt, na podstawie wyników głosowania sporządzane zostaną listy rankingowe projektów - po jednej dla każdego z okręgów, do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczone zostaną projekty zajmujące najwyższe pozycje na listach rankingowych w poszczególnych okręgach - w kolejności od miejsca pierwszego, do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku budżetowym na realizację projektów w poszczególnych okręgach.

Szczegółowy harmonogram wdrażania BO2016 poznamy w ciągu kilkunastu najbliższych dni.Aktualności SSIO

Poprzedni Następny

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2017

31-07-2017

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2017

W sobotę (29 lipca) na boiskach do siatkówki plażowej przy bliżyńskim zalewie rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów Sport Challenge Bliżyn 2017. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich we współpracy...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej Piłki Nożnej

28-06-2017

SC2017: Turniej Piłki Nożnej

W weekend, 24-25 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Piłki Nożnej w ramach projektu Sport Challenge 2017.Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatels...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej PSP Mężczyzn

28-06-2017

SC2017: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę, 25 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej PSP Kobiet na początek w…

28-06-2017

SC2017: Turniej PSP Kobiet na początek wakacyjnej części cyklu

W sobotę, 24 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

Trwa nabór do turniejów SC2017

11-06-2017

Trwa nabór do turniejów SC2017

W weekend 24-25 czerwca 2017 na kompleksie boisk "Orlik" przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej, zostaną rozegrane kolejne zawody sportowe w ramach dziewiątej edycji projektu Sport Challenge realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2017: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

04-05-2017

SC2017: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W środę, 3 maja na kompleksie boisk przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Turniej Piłki Nożnej "Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2017. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelski...

Czytaj więcej

SSIO ze wsparciem z MSiT

27-03-2017

SSIO ze wsparciem z MSiT

Miło nam poinformować, że Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich tegoroczną edycję projektu Sport Challenge zrealizuje przy wsparciu finansowym ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki RP. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizacj...

Czytaj więcej

SSIO z grantem FIO!

17-02-2017

SSIO z grantem FIO!

Projekt Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich pt. "Skarżyskie Centrum Inicjatyw Obywatelskich" został wysoko oceniony w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej RP na najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowy...

Czytaj więcej

SSIO ze wsparciem z powiatu skarżyskiego

27-01-2017

SSIO ze wsparciem z powiatu skarżyskiego

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje już po raz drugi realizować będzie projekt Sport Challenge przy wsparciu finansowym ze środków powiatu skarżyskiego. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Pow...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

27-01-2017

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2017 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenio...

Czytaj więcej

Rozstrzygnięto konkurs “Bogactwo przyrod…

16-12-2016

Rozstrzygnięto konkurs “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam i chronię"

10 grudnia br. w siedzibie Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatleskich w Skarżysku-Kamiennej odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny prac złożonych w konkursie plastycznym “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam ...

Czytaj więcej

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

06-12-2016

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, portal skarzysko24.pl, sklep Świat Zabawek i  fotograf Albert Gula  byli organizatorami Spotkania ze Świętym Mikołajem w skarżyskim Centrum Handlowym Hermes. Dla wszystkich dzieci, które w niedzielę ...

Czytaj więcej

SSIO zaprasza na "Spotkanie ze Świę…

01-12-2016

SSIO zaprasza na "Spotkanie ze Świętym Mikołajem"!

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, Świat Zabawek, portal skarzysko24.pl i Albert Gula Fotografia już 04 grudnia zapraszają do CH Hermes (IIp. w godz. 13:00 do 17:00) na "Spotkanie ze Świętym Mikołajem". W programie imprezy: fotografie...

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu składania prac

01-12-2016

Przedłużenie terminu składania prac

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich informuje o przedłużeniu terminu składania prac w konkursie plastycznym “Bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej - znam i chronię”. Przypominamy, że na zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowyc...

Czytaj więcej

SC2016: Niepodległościowe TPSP

11-11-2016

SC2016: Niepodległościowe TPSP

W piątek 11.11 w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej i hali sportowej I L.O. w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Niepodległościowe Turnieje Piłki Siatkowej - Kobiet i Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2016...

Czytaj więcej

Weź udział w konkursie plastycznym …

19-10-2016

Weź udział w konkursie plastycznym "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej"

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym realizowanym w ramamch projektu pn. "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej", a dofinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodark...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

14-10-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje projekt pt. "Poznaję, rozumiem i chronię bogactwo przyrodnicze ziemi skarżyskiej". Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań dofinansowanych przez Wojewódzki ...

Czytaj więcej

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2016

11-09-2016

SC: Turniej PSP Mikstów / Bliżyn 2016

W niedzielę, 11 września na boiskach do siatkówki plażowej przy bliżyńskim zalewie rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów Sport Challenge Bliżyn 2016. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich we wsp...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

28-08-2016

SC2016: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W sobotę, 27 sierpnia na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw ...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Streetball Challenge

31-07-2016

SC2016: Turniej Streetball Challenge

W sobotę , 30 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Streetball Challenge (koszykówka uliczna) w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowa...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Mikstów

31-07-2016

SC2016: Turniej PSP Mikstów

W sobotę , 30 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej Piłki Nożnej

04-07-2016

SC2016: Turniej Piłki Nożnej

W weekend, 2-3 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Piłki Nożnej w ramach projektu Sport Challenge 2016.Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Mężczyzn

03-07-2016

SC2016: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę, 03 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej

SC2016: Turniej PSP Kobiet na początek w…

02-07-2016

SC2016: Turniej PSP Kobiet na początek wakacyjnej części cyklu

W sobotę, 02 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2016. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

01-03-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje po raz pierwszy powiatową edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w zakresie sportu w 2016 roku  - projekt...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

27-02-2016

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge. SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2016 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenio...

Czytaj więcej

Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015

07-12-2015

Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015

.W piątek 4 grudnia, już po raz dwudziesty na krytej pływalni MCSiR w Skarżysku-Kamiennej odbył się Mikołajkowy Turniej Pływacki SC2015. W turnieju wzięło udział ponad 200 zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizatorem zawodów  było ...

Czytaj więcej

Niepodległościowe Turnieje SC2015

11-11-2015

Niepodległościowe Turnieje SC2015

.W środę 11.11 w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Niepodległościowe Turnieje Piłki Siatkowej: Kobiet i Mężczyzn Sport Challenge 2015. Organizatorem turniejów było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw...

Czytaj więcej

Poznaliśmy zwycięskie projekty BO2016

20-10-2015

Poznaliśmy zwycięskie projekty BO2016

. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej dzisiaj w Urzędzie Miasta, prezydent Konrad Kronig ogłosił oficjalne wyniki głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. Propozycje zadań i inwestycj...

Czytaj więcej

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone…

09-10-2015

Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego

.W poniedziałek ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok.Głosowanie na projekty potrwa do 16 października - głosować można w każdy dzień roboczy w godz. 07:30-17:00, w specjalnym punkci...

Czytaj więcej

24 projekty zakwalifikowane do BO

25-09-2015

24 projekty zakwalifikowane do BO

. Zakończyły się prace nad weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków złożonych przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. 24 projekty znalazły się na czterech listach okręgowych i wkrótce zostaną poddane po...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

06-09-2015

SC2015: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

.W sobotę 5 września na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw O...

Czytaj więcej

SC2015: II Turniej Streetball Challenge

30-08-2015

SC2015: II Turniej Streetball Challenge

W niedzielę 30 sierpnia, na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej rozegrano II Turniej Streetball Challenge w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw ...

Czytaj więcej

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego…

21-08-2015

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok zakończony! Aż 37 propozycji...

W piątek upłynął termin składania przez mieszkańców wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej stanęli na wysokości zadania - do pierwszej edycji BO zgłoszono aż 37 wniosków na łączną kwo...

Czytaj więcej

Tak się bawiło Skarżysko (na Pikniku Oby…

16-08-2015

Tak się bawiło Skarżysko (na Pikniku Obywatelskim) z zespołem Video!

.Ok. 4000 osób wzięło w sobotę udział w Pikniku Obywatelskim (wydarzeniu przygotowanym z okazji wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej) organizowanym na Placu Staffa. Organizatorami tego wydarzenia było Skarżyskie Stowarzyszenie In...

Czytaj więcej

Już w sobotę Piknik Obywatelski z zespoł…

10-08-2015

Już w sobotę Piknik Obywatelski z zespołem Video

.Już w najbliższą sobotę 15 sierpnia zapraszamy na Piknik Obywatelski organizowany z okazji wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego w Skarżysku-Kamiennej!. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Video.  Sobotni piknik to wydarzenie promujące ideę wdrażanego w ...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Mikstów

26-07-2015

SC2015: Turniej PSP Mikstów

.W niedzielę 26 lipca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr w Skarżysku-Kamiennej rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2015: I Turniej Streetball Challenge

26-07-2015

SC2015: I Turniej Streetball Challenge

.W niedzielę 25 lipca, na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 rozegrano I Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2015 w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywat...

Czytaj więcej

Bezpłatne materiały dot. BO2016

21-07-2015

Bezpłatne materiały dot. BO2016

Organizujecie Państwo lub chcecie zorganizować w swoim okręgu spotkanie informacyjne dot. Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2016 rok? W Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (parter - przy głównym wejściu do...

Czytaj więcej

Ruszył nabór projektów do BO2016

08-07-2015

Ruszył nabór projektów do BO2016

. Od 07 lipca mieszkańcy Skarżyska mogą zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realizacji w ich najbliższej okolicy z puli środków przeznaczonych na BO. O ostatecznym wyborze projektów przeznaczonych do realizacji w ramach BO zdecydują r...

Czytaj więcej

Będzie więcej pieniędzy na BO2016

02-07-2015

Będzie więcej pieniędzy na BO2016

. O 100 tys. PLN wzrosła kwota przenaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Decyzją Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröniga pulę środków na projekty zgłoszone przez mieszkańców - a które bedą realizowane w ramach BO - z...

Czytaj więcej

7 lipca ruszy nabór projektów do BO2016.

29-06-2015

7 lipca ruszy nabór projektów do BO2016.

. We wtorek Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig podpisał zarządzenie ws. harmonogramu konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. Od 07 lipca mieszkańcy Skarżyska będą mogli zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realiza...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Mężczyzn

29-06-2015

SC2015: Turniej PSP Mężczyzn

. W niedzielę 28 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie I...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej Piłki Nożnej

27-06-2015

SC2015: Turniej Piłki Nożnej

.W sobotę i niedzielę 27-28 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Piłki Nożnej  w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicj...

Czytaj więcej

SC2015: Turniej PSP Kobiet

27-06-2015

SC2015: Turniej PSP Kobiet

.W sobotę 27 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w ramach projektu Sport Challenge 2015. Organizatorem projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicja...

Czytaj więcej

Już wkrótce w Skarżysku-Kamiennej ruszy …

12-06-2015

Już wkrótce w Skarżysku-Kamiennej ruszy Budżet Obywatelski

. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta przyjęła uchwałę ws. przygotowania i wdrożenia w Mieście Skarżysko-Kamienna budżetu obywatelskiego. Wkrótce mieszkańcy Skarżyska będą mogli zgłaszać swoje pomysły dot. zadań inwestycyjnych do realizacji w ich n...

Czytaj więcej

Finał XV MKW o Unii Europejskiej

29-04-2015

Finał XV MKW o Unii Europejskiej

We wtorek w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej odbył się finał Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o UE.  Organizatorem konkursy (już po raz 15.) było Gimnazjum Publiczne Nr 1. W tym roku organizację finału wspierało Skarżyskie Stow...

Czytaj więcej

PDS na Agrotravel 2015

15-04-2015

PDS na Agrotravel 2015

Na wspólnym stoisku LGD "U ŹRÓDEŁ" i powiatu skarżyskiego  podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 promowany był nowo powstały produkt turystyczny "Piekielny Szlak". "Piekielnie Dobry Szlak - Odkryj Pię...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

30-01-2015

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zrealizuje kolejną edycję projektu Sport Challenge SSIO uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna 2015 - projekt złożony przez SSIO został wysoko ocenion...

Czytaj więcej

Po konsultacjach budżetowych

30-12-2014

Po konsultacjach budżetowych

W poniedziałek, w Miejskim Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dotyczące budżetu miasta na 2015 r.  Była to dobra okazja do zapoznania się ze szczegółami projektu budżetu - m.in. strukturą wydatków miasta, ale również z planami inwestycy...

Czytaj więcej

Skarżysko utrwalone na kliszy

14-12-2014

Skarżysko utrwalone na kliszy

W niedzielę w Galerii Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się wernisaż wystawy fotografii "Skarżysko utrwalone na kliszy" autorstwa Edwarda Krokowskiego. Organizatorem wystawy zorganizowanej z okazji 60-lecia pracy twórczej Edwar...

Czytaj więcej

Spotkanie integracyjne SAS

14-11-2014

Spotkanie integracyjne SAS

W piątek w Restauracji Myśliwska odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu pt. "Skarżyska Akademia Seniora". W spotkaniu udział wzięli uczestnicy warsztatów i członkowie SSIO zaangażowani w przygotowanie całego projektu. Spotkanie in...

Czytaj więcej

Młodzież poznaje JOW

06-10-2014

Młodzież poznaje JOW

Trwa realizacja cyklu warsztatów / spotkań informacyjnych dla młodzieży dot. wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, warszatów realizowanych w ramach projektu projektu "Skarżysko Akademia Obywat...

Czytaj więcej

SC2014: Turnieje PS Kobiet i Mężczyzn

05-10-2014

SC2014: Turnieje PS Kobiet i Mężczyzn

W niedzielę, 05 października w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej rozegrane zostały: Turniej Siatkówki Kobiet i Turniej Siatkówki Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami obu turniejów by...

Czytaj więcej

Z transportem z ŚBŻ dla...

02-10-2014

Z transportem z ŚBŻ dla...

Prawie 1,5 t. owoców i warzyw przekazało skarżyskim placówkom oświatowym Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Owoce i warzywa zostaną wykorzystane m.in. do przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Przekazanie ww...

Czytaj więcej

O krok bliżej do BO

25-09-2014

O krok bliżej do BO

. Podczas LV sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, radni przyjęli uchwałę ws. Budżetu Obywatelskiego dla miasta Skarżyska-Kamiennej. Wktótce ruszą prace nad opracowaniem Regulaminu BO, który będzie przedmiotem konsultacji społecznych z udziałem mies...

Czytaj więcej

Ruszają warsztaty w ramach SAS

16-09-2014

Ruszają warsztaty w ramach SAS

W poniedziałek 15.09 w Miejskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli SSIO z uczestnikami projektu Skarżyska Akademia Seniora, realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a współfinansowanego ze...

Czytaj więcej

Ruszyły warsztaty JOW

16-09-2014

Ruszyły warsztaty JOW

Ruszyła realizacja cyklu warsztatów / spotkań informacyjnych dla młodzieży  dot. wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej realizowanych w ramach projektu projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II...

Czytaj więcej

Ruszyły zdjęcia do....

06-09-2014

Ruszyły zdjęcia do....

Ruszyły zdjęcia do filmu promocyjnego Promocyjnego Szlaku realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pn: Akcja promocyjna Piekielnego Szlaku - “Piekielnie Dobry Szlak", w ramach działania 413 Wdrażanie lok...

Czytaj więcej

Ruszył serwis dot. JOW

01-09-2014

Ruszył serwis dot. JOW

Ruszył serwis jow.ssio.pl  - strona dzięki której mieszkańcy miasta Skarżyska mogą poszerzyć swoją wiedzę dot. nowego systemu wyborczego do Rad Gmin - Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.  Strona przygotowana została w ramach projektu pt. „Skarżyska ...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Tenisa Ziemnego

01-09-2014

SC2014: Turniej Tenisa Ziemnego

.W sobotę i niedzielę na kortach tenisowych Zespołu Szkół Publicznych Nr  w Skarżysku-Kamiennej rozegrano Turniej Tenisa w ramach projektu Sport Challenge 2014.  Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich przy współ...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Piłki Nożnej "Czwór…

30-08-2014

SC2014: Turniej Piłki Nożnej "Czwórek"

W sobotę 30 sierpnia na kompleksie boisk  przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej  rozegrano Turniej Piłki Nożnej ,,Czwórek" w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw O...

Czytaj więcej

Nabór do SAS (ZAKOŃCZONY)

28-08-2014

Nabór do SAS (ZAKOŃCZONY)

28 sierpnia ruszył nabór do udziału w projekcie Skarżyska Akademia Seniora, realizowanego przez Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, a współfinansowanego ze środków rządowego programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2...

Czytaj więcej

SSIO zrealizuje kolejny projekt

20-08-2014

SSIO zrealizuje kolejny projekt

Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn:  Akcja promocyjna Piekielnego Szlaku - “Piekielnie Dobry Szlak", w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii r...

Czytaj więcej

SC2014: II Turniej Streetball Challenge

16-08-2014

SC2014: II Turniej Streetball Challenge

.W piątek 15 sierpnia na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 rozegrano II Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2014 w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywa...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej PSP Mikstów

16-08-2014

SC2014: Turniej PSP Mikstów

W piątek 15 sierpnia na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy Gminazjum Nr 3 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mikstów w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich...

Czytaj więcej

28 sierpnia rusza nabór do SAS

20-07-2014

28 sierpnia rusza nabór do SAS

28 sierpnia ruszy nabór do udziału w projekcie "Skarżyska Akademia Seniora" realizowanego dzięki wsparciu z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 - edycja 2014.  Więcej informacji o szczegółach naboru poda...

Czytaj więcej

Miasto partnerem projektu SAO II

18-07-2014

Miasto partnerem projektu SAO II

Przedstawiciele Zarządu Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w związku z realizacją projektu Skarżysko Akademia Obywatelska II – zdobywam wiedzę, działam, decyduję współfinansowanego ze środków Programy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ...

Czytaj więcej

SC2014: I Turniej Streetball Challenge

29-06-2014

SC2014: I Turniej Streetball Challenge

W niedzielę 29 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Sienkiewicza 34  w Skarżysku-Kamiennej rozegrano I Turniej Streetballa - Streetball Challenge 2014 w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie ...

Czytaj więcej

SSIO z grantem ASOS!

23-06-2014

SSIO z grantem ASOS!

Projekt Skarżyskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich pt. "Skarżyska Akademia Seniora" złożony w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej Piłki Nożnej

22-06-2014

SC2014: Turniej Piłki Nożnej

W sobotę i niedzielę 21-22 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został  Turniej Piłki Nożnej  w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Ini...

Czytaj więcej

SC2014: Turniej PSP Mężczyzn

22-06-2014

SC2014: Turniej PSP Mężczyzn

W niedzielę 22 czerwca na kompleksie boisk wielofunkcyjnych Orlik 2012 przy ulicy Sienkiewicza 34 rozegrany został Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w ramach projektu Sport Challenge 2014. Organizatorami projektu jest Skarżyskie Stowarzyszenie Inic...

Czytaj więcej